Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ełku


Idź do treści

Menu główne:


Mówione obrazem

Przedszkole

Grupa wsparcia nauczycieli pracujących z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się ,,Mówione obrazem".


Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości społecznej, do umysłowego uporządkowania świata. Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Wiele dzieci, szczególnie niepełnosprawnych intelektualnie w takich sytuacjach ucieka się do innych form zachowań jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się, które pomagają im zwrócić uwagę na siebie i w ten sposób komunikować swoje potrzeby. Często zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczającej go rzeczywistości. W związku z tym powstała grupa wsparcia nauczycieli, której działania są ukierunkowane na pomoc uczniom niemówiącym i z poważnymi trudnościami w mówieniu i porozumiewaniu się.

Cele grupy:
1. Ujednolicenie oddziaływań nauczycieli pracujących z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się;
2. Włączanie do współpracy osób z otoczenia dziecka;
3. Współpraca z Zespołem do spraw rozwiązywania problemów edukacyjno-terapeutycznych;
4. Pomoc osobom niemówiącym i z poważnymi trudnościami w mówieniu i porozumiewaniu się;
5. Propagowanie, rozwijanie i wdrażanie alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się;
6. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie alternatywnych metod komunikacji;
7. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem uczestników grupy.


Działania:
· omawianie problemów i wątpliwości dotyczących pracy z dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się ;
· dobranie optymalnego systemu porozumiewania się i strategii wyboru symboli indywidualnie do każdego ucznia opartej na wysokiej i niskiej technologii;
· wybór słownictwa (gestów, symboli);
· tworzenie odpowiednich narzędzi (tablice komunikacyjne);
· opracowanie osobistych książeczek do komunikacji;
· poszukiwanie i omawianie technik, metod skierowanych na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka;
· przygotowanie otoczenia, czyli wszystkich osób mających częsty kontakt z dzieckiem;
· planowanie sytuacji komunikacyjnych;
· ocena dotychczasowych działań i wprowadzanie ewentualnych zmian;
· wspieranie siebie nawzajem;


Uczestnicy:
1. Karolina Rudziewicz, - lider
2. Marcelina Kowalewska - lider
3. Małgorzata Kiryłło
4. Iwona Jaworowska
5. Teresa Orzechowska

Przydział zadań:
Lider - opracowanie scenariuszy spotkań, pisanie sprawozdań.
Wszyscy uczestnicy opracowują i ujednolicają system komunikacji dla uczniów.

Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu w czwartki od godz.13.15 do godz.1415.

Miejsce spotkań: sala 10 w SOSW w Ełku

Powrót do treści | Wróć do menu głównego