Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ełku


Idź do treści

Menu główne:


Kadra

 

DYREKTOR OŚRODKA:

                              Krzysztof Waszczuk

WICEDYREKTORZY :
Anna Chmielewska
                              Renata Kacprzyk

Bagińska Katarzyna -pedagog szkolny
 

65 NAUCZYCIELI
 

Kwalifikacje nauczycieli

1. Język polski - 4 osoby
2. Studia oligofrenopedagogika - 57 osób
3. Informatyka - 6 osób
4. Menadżer - 6 osób
5. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja - 7 osób
6. Wychowanie do życia w rodzinie - 2 osoby
7. Pedagogika lecznicza - 2 osoby

8.Wczesne wspomaganie i edukacja osób z autyzmem - 17 osób
9. Wychowanie przedszkolne - 5 osób
10. Edukacja wczesnoszkolna i wych. przedszkolne - 4 osoby
11. AWF - 4 osoby
12. Resocjalizacja - 5 osób
13. Nauczanie początkowe - 6 osób
14. Wychowanie techniczne - 2 osoby
15. Pedagogika specjalna i rewalidacja upośledzonych umysłowo - 1 osoba
16. Kurs zatrzymać przemoc - 2 osoby
17. Matematyka - 2 osoby
18. Teologia - 3 osoby
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


19. Sztuka - 1 osoba
20. Muzyka - 2 osoby
21. Ekonomia - 1 osoba
22. Logopedia - 6 osób
23. Przyroda - 2 osoby
24. Fizyka - 1 osoba
25. Terapia pedagogiczna - 4 osoby
26. Geografia - 1 osoba
27. Historia - 2 osoby
28. Socjologia - 1 osoba
29. Bibliotekoznawstwo - 1 osoba
30. Technologia żywności - 1 osoba
31. Arteterapia - 2 osoby
32. Integracja sensoryczna - 3 osoba
33. Surdopedagogika - 2 osoby
34. Psychologia - 1 osoba
35. Edukacja dla bezpieczeństwa - 1 osoba
36. Filologia angielska - 2 osoby
37. Terapia taktylna - 2 osoby
 


Powrót do treści | Wróć do menu głównego