Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ełku


Idź do treści

Menu główne:


Historia"W dniu 1 lutego 1959 roku KOSB w Białymstoku powierzyło zorganizowanie Podstawowej Szkoły Specjalnej w Ełku Józefowi Apoznańskiemu. Jednocześnie na nauczycielkę tej szkoły została przeniesiona do Ełku Elżbieta Apoznańska. W dniu 21 lutego rozpoczęto naukę w nowozorganizowanej szkole.
Powstały dwie klasy po 24 uczniów: klasa II i IV. Dzieci rekrutowały się do tych klas z pięciu szkól podstawowych w Ełku i jednej na Szybie. Wychowawczyni klasy drugiej została E.Apoznańska, a klasy czwartej J.Apoznański pełniący jednocześnie obowiązki kierownika szkoły. Przydzielono tez pół etatu sprzątaczki, co było niewystarczające i bardzo utrudniało dożywianie w szkole. Opiekę lekarską ustalono przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ełku.
Szkoła była pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium w Białymstoku. Budżet ustalono przy Inspektoracie Oświaty w Ełku.
W kwietniu 1959 roku Kuratorium zatwierdziło wytypowaną przez Inspektorat Oświaty w Ełku Komisję Selekcyjną, której członków wytypowano za wiedzą i według wskazań Wizytatora Szkolnictwa Specjalnego Tadeusza Falickiego... Członkiem Komisji Selekcyjnej, a zarazem lekarzem szkolnym została dr Joanna Lisowska, która od pierwszych dni pracy otoczyła troskliwą opieką nasząsz szkołę.
W dniu 24 czerwca 1959 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na zakończenie roku przybyli jako goście mgr Czesław Zawadzki, Wyszczelski, lekarz neurolog i pułkownik Smarżewski znajomy kierownika szkoły...."
"... 1 września 1959 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W rozpoczęciu wzięli udział przedstawiciele władz, Komitet Rodzicielski i rodzice. ...W roku szkolnym 1959/60 przybyła nowa klasa druga. Na wychowawczynię tej klasy zgłosiła się Helena Piotrowska. Lekcje przysposobienia zawodowego powierzyliśmy Helenie Steckiewicz. Były to obie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku ..."
"... W roku szkolnym 1960/61 nastąpił dalszy rozwój szkoły. Przyjęliśmy nowych 24 uczniów, z których zorganizowaliśmy nową klasę. W czterech klasach uczyło się 96 uczniów. Na wychowawczynię nowej klasy zgłosiła się Jadwiga Paciepnik. Naukę zorganizowaliśmy na dwie zmiany.
"... W październiku 1060 roku Wojewódzka Komisja Rozdziału robót włączyła szkołę do planu budowy, a Inwestycje Szkolne w Kuratorium zleciły jej wykonanie Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego
w Ełku, które przystąpiło do budowy... . Jednocześnie z budową szkoły przybywało i uczniów w naszej szkole, która co roku się powiększała
o jedną klasę... Rok szkolny 1960/61 zakończyliśmy pod wrażeniem otrzymania nowego budynku szkolnego w prędkim czasie. Dlatego też dopilnowaliśmy selekcji i zorganizowaliśmy nową klasę drugą. Szkoła zwiększyła się do 123 uczniów w pięciu klasach. Tylu klas nie mogliśmy już zmieścić u siebie i dlatego uprosiliśmy salę na klasę i pracownię przysposobenia zawodowego na przeciąg kilku miesięcy w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Ełku. Umieściliśmy tam klasę drugą, a starsze klasy uczyły się śpiewu, rysunku, poprawy wad wymowy i w dnie dżdżyste wychowania fizycznego. Korzystaliśmy nadal z warsztatów szkół sąsiednich lecz tę współpracę utrzymać nadal było coraz trudniej. Mimo takiego rozmieszczenia uczącej się młodzieży utrzymaliśmy wzorowy porządek w szkole. Cały rok szkolny 1961/62 upłynął na trudnej i żmudnej pracy.
W tym roku opuszcza naszą szkołę klasa siódma. Dwudziestu czterech absolwentów opuszczało naszą szkołę. Wystaraliśmy się im wystarczającą ilość miejsc w szkołach zawodowych specjalnych do dalszej nauki. Dwunastu absolwentów umieściliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Szczecinie. Dziewczynki uczą się krawiectwa a chłopcy tapicerstwa. Dwóch uczniów przyjęto do podobnej szkoły w Kętrzynie na dział ślusarski. Przyjęto też dwie dziewczynki do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Krawieckiej w Ełku. Resztę uczniów umieściliśmy w Zakładach Osprzętu Kablowego A-26 w Ełku na trzyletnią praktykę bez odpłatności z tym, że po upływie roku zakład będzie im płacił za wykonywaną pracę jako praktykantom.
... Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego kierownictwo szkoły znalazło się w trudnej sytuacji. Przy wykończeniu szkoły prace nie były kontynuowane. Umowę przedłużono do grudnia następnego roku. ... 15 grudnia zdecydowaliśmy się na przeniesienie się do nowego budynku szkolnego.
"... W dniu 2 lutego 1963 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły. W dniu uroczystości otwarcia szkoły nauka odbywała się normalnie do godziny 13-tej. O godzinie 13.15 przybyli goście. ..."
Powrót do treści | Wróć do menu głównego